Over ons

Wie wij zijn en wat ons drijft

Onze vrijwilligers

Alle stafleden bij Scouting Dalfsen zijn vrijwilliger. Vrijwilliger zijn bij scouting betekent niet vrijblijvendheid. Elke week weer een leuk programma voor een groep kinderen bedenken, uitwerken en uitvoeren kost tijd en energie. En dan hebben we het nog niet eens over alle weekend- en zomerkampen, of groepsactiviteiten. Maar dat hebben de stafleden graag over voor hun hobby! Want het voorbereiden van een activiteit is al de helft van het plezier. Alle stafleden van Scouting Dalfsen hebben een of meerdere trainingen gevolgd voor het (bege)leiden van de speltak waar ze staflid van zijn. Bovendien wordt er jaarlijks door de groep een training georganiseerd over bijvoorbeeld reanimatie, EHBO of pesten. Tegenover deze belangeloze inspanning staat er als bedankje van het bestuur jaarlijks een gezellige barbecue klaar, en wordt er eens per jaar een leidingweekend georganiseerd.

Waar het allemaal begon...

De geschiedenis van de Scouting in Dalfsen heeft nog best bijzondere sporen en gaat bijna 100 jaar terug in de tijd. De D’Alflandgroep bestaat zo’n 20 jaar. Dat is voor een scoutinggroep eigenlijk heel jong. Er zijn groepen die al meer dan 80 jaar actief zijn. Toch kunnen we niet zeggen, dat Scouting in Dalfsen pas in 1991 opkwam. De sporen lopen terug tot voor de tweede wereldoorlog.

De D’Alflandgroep werd in 1991 opgericht in het kader van het “witte-vlekken-plan” van het (toen nog) Gewest Overijssel. In eerste instantie had de groep slechts drie speltakken: bevers, welpen en esta’s. In 1993 werd een speltak scouts toegevoegd, in 1997 een speltak explorers, in 1999 een stam, 2004 een jongerenstam (nu de Jan Houtmanstam) en in 2008 de PlusScouts. De stam was overigens al enkele jaren in een soort los-vast-verband actief.

De naam D’Alflandgroep is trouwens niet zomaar uit de lucht komen vallen. Voor de oorsprong van deze naam moeten we kijken naar de geschiedenis van de plaatsnaam Dalfsen. In de loop van de geschiedenis is de spelling van deze naam vaak veranderd. In 1343 bijvoorbeeld, wordt melding gemaakt van Dalvessem. Er gaat een lezing dat dit een verbastering is van “des alfen heim”. In normaal Nederlands: “woonplaats van de natuurgeesten”. D’Alflandgroep zou je dus kunnen vertalen in “Land van de elven groep”. Als je in de avond of vroege ochtend langs het Rechterense Veld komt, zie je de Witte Wieven nog over de velden zwerven. Je kunt je dan goed voorstellen, dat het Middeleeuwse bijgeloof hier inderdaad mee aan de haal ging.

De kleur van de das das die wij dragen is donkerblauw met langs de rand een groene bies. Beide kleuren komen ook voor in de huisstijl van de Gemeente Dalfsen. Blauw symboliseert de Overijsselse Vecht. De groene kleur slaat op de bosrijke omgeving.

6 mei 1938
Vechtkampgroep
De Dalfser Vechtkampgroep was aangesloten bij de Nederlandse Padvindersvereniging en de Nederlandse Christelijke Vereniging van Padvinders. De groep werd op 6 mei 1938 opgericht door Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain. De Vechtkampgroep werd in 1941 door de bezetter opgeheven.
6 mei 1938
Jaren '60 & '70
Pastoor Galemagroep
In de jaren ’60 en ’70 kende Dalfsen trouwens ook een echte Scoutinggroep, toen nog Padvinderij. De naam van de groep was de Pastoor Galemagroep. Hun clubhuis stond een paar honderd meter achter het station, links aan de Rietmansweg. Wie de plek kent, kan er nu nog wat puin en veel brandnetels vinden. De das van die padvindersgroep had ook blauwe en groene kleuren in een schotse ruit. Eén van die dassen hangt in de gang van het groepsgebouw aan de muur. Een aantal van de toenmalige leden heeft in 1991 de groep helpen oprichten, was actief in het bestuur of heeft nu de kinderen bij de D’Alflandgroep.
Jaren '60 & '70
Jaren '60
Zwolse luchtverkenners
In de jaren ’60 maken we nog twee kleine zijsprongen. De Zwolse Luchtvaartclub en de Zwolse Luchtverkennersgroep gingen samenwerken en verhuisden in de jaren daarna naar Dalfser grondgebied. De club had twee afdelingen: zweefvliegen en modelbouw. De zweefvliegers kregen hun terrein in Dalmsholte, de modelvliegers kwamen uiteindelijk op het Welsummerveld terecht. Zowel de Regionale Modelvliegclub Friendship als de Aero Club Salland hebben dus een deel van hun wortels in de padvinderij liggen.
Jaren '60
Jaren '60
Camping Starnbosch
In het begin van de jaren ’60 waren het kamperende padvinders die onbewust aan de start van de Dalfser camping het “Starnbosch” meewerkten. Een klein boerderijtje, midden in de uitgestrekte bossen van Dalfsen, leverde niet voldoende geld op om een groot gezin te onderhouden. Er werd naar alternatieven gezocht. Er kwamen al vele jaren padvinders met hun tenten om te overnachten en hun vertier te zoeken op een stukje weiland. Dit werd verder uitgebouwd en er ontstond een echte camping.
Jaren '60
1978
De Jan Houtmanstam
De Jan Houtmanstam (de Stam van de D’Alflandgroep) werd al in 1978 in Ommen opgericht. Eerst als zelfstandige Scoutinggroep; later onder de vlag van de Van Pallandtgroep. De eerste jaren waren voor de JHS actieve jaren. Er waren veel eigen activiteiten en er werd ondersteuning verleend aan andere speltakken van de Van Pallandt. Na enige bestuurlijke problemen werd in 1986 besloten om de stam te verhuizen naar Vilsteren. Hier werd de stam onderdeel van de St. Lodewijkgroep; een kleine groep met slechts een Welpenhorde. Het was dan ook daarom dat de stam een sluimerend bestaan kreeg. Veel leden kregen andere bezigheden en vertrokken.
1978
1991
D'Alfandgroep
In 1991 werd in Dalfsen de D’Alflandgroep opgericht. Enkele (oud-)stamleden werden benaderd om bij de oprichting van deze nieuwe Scoutinggroep behulpzaam te zijn.
1991

Heb je een vraag aan ons?